Ảnh Sa Đéc xưa

Một số hình ảnh xưa về Sa Đéc hay còn gọi là Tỉnh Sa Đéc thời kỳ Pháp Thuộc.

anh-sa-dec-xua-1

anh-sa-dec-xua-2

anh-sa-dec-xua-3


anh-sa-dec-xua-4

anh-sa-dec-xua-5

anh-sa-dec-xua-6

Nguồn ảnh: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157687948941873/with/48076837768/