Chuyển đến nội dung chính

Có thể bạn muốn xem!

Hướng dẫn tự bói bài Tarot để biết lá bài tính cách và linh hồn của mình trên Youtube

Ảnh Sa Đéc xưa

Một số hình ảnh xưa về Sa Đéc hay còn gọi là Tỉnh Sa Đéc thời kỳ Pháp Thuộc.

anh-sa-dec-xua-1

anh-sa-dec-xua-2

anh-sa-dec-xua-3


anh-sa-dec-xua-4

anh-sa-dec-xua-5

anh-sa-dec-xua-6

Nguồn ảnh: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/albums/72157687948941873/with/48076837768/

QC

Tài trợ 1