Chuyển đến nội dung chính

Có thể bạn muốn xem!

Hướng dẫn tự bói bài Tarot để biết lá bài tính cách và linh hồn của mình trên Youtube

Bia Tưởng Niệm Chi Đội Hải Ngoại Trần Phú

 Súng giặc đất nền, hồn cố quốc kêu đòi góp máu; Sao vàng xao xuyến, giống Lạc Hồng nơi bản Thái, mường Lào lòng như cắt, như chia.

Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp 
Ảnh nguồn: https://www.facebook.com/cao.tienhung.bom

QC

Tài trợ 1