Bia Tưởng Niệm Chi Đội Hải Ngoại Trần Phú

 Súng giặc đất nền, hồn cố quốc kêu đòi góp máu; Sao vàng xao xuyến, giống Lạc Hồng nơi bản Thái, mường Lào lòng như cắt, như chia.

Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp 
Ảnh nguồn: https://www.facebook.com/cao.tienhung.bom