Ảnh khách sạn Sa Đéc Xưa và Nay

 Hình ảnh khách sạn Sa Đéc xưa và nay. Do bị cắt mất một phần làm đường nên từ khách sạn 2 sao trở thành khách sạn 1 sao.

Hình ảnh khách sạn Sa Đéc xưa và nay

Hình ảnh khách sạn Sa Đéc xưa và nay
Ảnh : https://www.facebook.com/sadecxuavanay