Chuyển đến nội dung chính

Có thể bạn muốn xem!

Hướng dẫn tự bói bài Tarot để biết lá bài tính cách và linh hồn của mình trên Youtube

Công trình mới tại Công Viên Sa Đéc

 Công Viên Sa Đéc là một khu vực rất được yêu thích tại Sa Đéc. Không gian rộng rãi, thoán mát là nơi tuyệt vời để tập thể dục hay thư giãn.

Công viên đang được tiếp tục xây dựng các hạng mục, tiểu cảnh để phục vụ người dân, một số hình ảnh các công trình mới tại Công Viên Sa Đéc.

Tiểu cảnh đoàn xe lửa tại công viên Sa Đéc :

Tiểu cảnh xe lửa tại Công Viên Sa Đéc 1

Tiểu cảnh xe lửa tại Công Viên Sa Đéc 2

Tiểu cảnh xe lửa tại Công Viên Sa Đéc

Nguồn ảnh : https://www.facebook.com/maianh.nguyenthi.3150

Khu tiểu cảnh tình yêu tại cổng B

Khu tiểu cảnh tình yêu tại cổng B công viên Sa Đéc

Khu tiểu cảnh tình yêu tại cổng B công viên Sa Đéc 1

Khu tiểu cảnh tình yêu tại cổng B công viên Sa Đéc 2

Khu tiểu cảnh tình yêu tại cổng B công viên Sa Đéc 3

Nguồn ảnh : Võ Minh Mẫn

Khu vực đảo Phụng Hoàng

Công viên Sa Đéc ban đêm

Công viên Sa Đéc đảo Phụng Hoàng

Công viên Sa Đéc đảo Phụng Hoàng 1

Công viên Sa Đéc đảo Phụng Hoàng 2

Công viên Sa Đéc đảo Phụng Hoàng 3

Nguồn ảnh : https://www.facebook.com/liem.phanthanh.520

Lối đi tình yêu :


Nguồn Video : https://www.youtube.com/channel/UCDIl_FogyBJAUI3QVyLet8w

QC

Tài trợ 1