Chuyển đến nội dung chính

Có thể bạn muốn xem!

Hướng dẫn tự bói bài Tarot để biết lá bài tính cách và linh hồn của mình trên Youtube

Ảnh Tòa chánh án Sa Đéc xưa

 Vào giai đoạn này kiến trúc đã thay đổi từ nhà kiểu Pháp sang nhà hộp kiểu Mỹ, rõ nét nhất là phần mái và phần cửa sổ, ảnh của tòa nhà thời Pháp.

Tòa Hành Chánh tỉnh Sa Đéc năm 1956.

Hìn ảnh Tòa chánh án Sa Đéc xưa
Ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Hoàng Minh


Tòa nhà thời Pháp.

Hình ảnh Tòa chánh án Sa Đéc xưa 2

Nội dung tin: https://www.facebook.com/sadecxuavanay

QC

Tài trợ 1