Nhà thờ Sa Đéc (Họ Đạo Sa Đéc)

 Nhà thờ Sa Đéc (Họ Đạo Sa Đéc) được hình thành và phát triển từ năm 1882 từ một số gia đình Công Giáo đến và định cư tại Sa Đéc. Từ giáo phận Nam Vang Cha Contantinus Janin được chuyển về Nhà thờ Sa Đéc để thúc đẩy việc truyền giáo.

Nhà thờ Sa Đéc

Nhà thờ Sa Đéc 1

Giáo xứ Sa Đéc


Có hơn 200 lịch sử, Nhà thờ Sa Đéc (Họ Đạo Sa Đéc)  được xem là một công trình lâu năm tại Thành Phố Sa Đéc. Từ 20- 09-2007 Cha Philipphê Phạm Huy Phong được chuyển về làm cha phụ tá thay cho cha Giacôbê Trường được chuyển về họ đạo Hoà Long.

Địa chỉ Giáo Xứ Sa Đéc :

278/3 Quốc Lộ 80, P. 2, Tx. Sa Ðéc, Ðồng Tháp ( Gần bến xe Sa Đéc)

https://goo.gl/maps/kLX4BVUGwLLYYijS8

Thời gian làm lễ Nhà thờ Sa Đéc 

Chúa nhật: 5g00; 7g30; 17g00 

 Ngày thường: 5g00; 17g15