📰 BHXH thành phố Sa Đéc VssID- Bảo hiểm xã hội số

Nhằm tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT sử dụng mã số BHXH đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, BHXH thành phố Sa Đéc phối hợp Bưu điện thành phố hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử , cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

BHXH thành phố Sa Đéc phối hợp Bưu điện thành phố hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử , cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

Đối với người lao động đang tham gia BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sa Đéc do cơ quan Bảo hiểm xã hội thu.

- Người lao động trực tiếp liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID

- Bảo hiểm xã hội số hoặc Truy cập đường link: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

- Trường hợp người lao động không trực tiếp đăng ký tại đơn vị nơi mình làm việc, thì đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc để được hỗ trợ đăng ký cài đặt VssID. Khi đến yêu cầu người lao động mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; thẻ BHYT và cung cấp số điện thoại di động của cá nhân )

Đối với người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc thu và phát hành thẻ BHYT.

- Bưu điện thành phố và nhân viên , công tác viên thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sẽ trực tiếp đăng ký cài đặt VssID khi người dân tham gia mới hoặc tham gia tiếp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

- Trường hợp Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có nhu cầu đăng ký giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng VssID trước để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy. Thì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tiếp đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc để được hỗ trợ đăng ký cài đặt VssID. 

- Khi đến yêu cầu người dân mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; thẻ BHYT và cung cấp số điện thoại di động của cá nhân hoặc người thân ( trường hợp không có sử dụng điện thoại di động).

Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. 

- Cơ quan BHXH thành phố Sa Đéc phối hợp với Bưu điện thành phố trực tiếp đến các điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng để hỗ trợ cho các cô, chú đăng ký cài đặt VssID 

-. Khi đến điểm chi trả lương hưu: cô, chú mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; thẻ BHYT và cung cấp số điện thoại di động của cá nhân hoặc người thân ( trường hợp không có sử dụng điện thoại di động).

Đối với học sinh Trung học phổ thông, sinh viên trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Trường học tổ chức truyền thông, hướng dẫn trực tiếp các học sinh, sinh viên đăng ký giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng VssID. 

Khi thực hiện ứng dụng VssID trên thiết bị di động thông minh: học sinh, sinh viên chuẩn bị Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; thẻ BHYT và số điện thoại di động cá nhân để đăng ký và sử dụng. 

Việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

- Bảo hiểm xã hội số nhằm giúp người tham gia BHXH, BHYT biết và đăng ký sử dụng phần mềm VssID

- Bảo hiểm xã hội số để Tra cứu, theo dõi quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động và người lao động; quá trình hưởng các chế độ BHXH như: ốm đau, thai sản, hưu trí, thất nghiệp...Tra cứu, theo dõi lịch sử các lần khám, chữa bệnh BHYT bao gồm các thông tin về tên bệnh; các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật (xét nghiệm, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh...) được cơ sở y tế chỉ định; chi phí khám, chữa bệnh cho một lần khám, chữa bệnh ngoại trú hoặc một đợt điều trị nội trú. Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh BHYT thay cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy kể từ ngày 01/6/2021./. 

Địa chỉ Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Sa Đéc :  Số 8A Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp

Số điện thoại : (0277) 3.865.462

Đông Xuân