Con đường hoa phượng đỏ tuyệt đẹp tại Sa Đéc

 Những ngày này hàng hoa phượng đỏ cặp bờ kè sông tiền thuộc phường 3 TP Sa Đéc lại trở nên rực rỡ với sắc hoa đỏ thắm. Suốt dọc tuyến bờ kè sông Tiền với khoảng 3,3 km từ cầu cái đôi p4 tới nhà hàng Homestay Hoa Ếch của phường Tân Quy Đông có hơn 200 cây hoa phượng đỏ được trồng cách dây hơn 5 năm.

Con đường hoa phượng đỏ cặp bờ kè sông Tiền

Những cây này đa số đều đạt chiều cao trên 5m, để đảm bảo an toàn những năm quan UBND TP Sa Đéc chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra cây có dấu hiệu mục rỗng, chết nhánh.

Cây hoa phượng đỏ tại Sa Đéc

Cây hoa phượng đỏ tại Sa Đéc 1

Hy vọng TP tiếp tục phát triển biến nơi đây thành một con đường hoa Phượng đỏ tại TP Sa Đéc.

Cây hoa phượng đỏ tại Sa Đéc 3