📷 Hình ảnh Cầu Cái Sơn 1 mới

📰 Bất cứ người dân sinh sống tại Sa Đéc đều biết đến cầu Cái Sơn, cầu có tên Cái Sơn vì nằm bắt qua con rạch Cái Sơn chảy từ sông Sa Đéc vào nội ô TP Sa Đéc. Có tất cả 3 cầu Cái Sơn là 1,2 và 3.

Được bắt đầu sửa chữa từ cuối năm 2020, hiện này Cầu Cái Sơn 1 đang trong những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

📷 Hình ảnh cầu Cái Sơn 1 cũ

Hình ảnh cầu Cái Sơn 1 cũ

📷 Hình ảnh cầu Cái Sơn 1 mới :

Hình ảnh cầu Cái Sơn 1 mới Sa Đéc

Hình ảnh cầu Cái Sơn 1 mới Sa Đéc 1

Hình ảnh cầu Cái Sơn 1 mới Sa Đéc 2

Hình ảnh cầu Cái Sơn 1 mới Sa Đéc 3

Hình ảnh cầu Cái Sơn 1 mới Sa Đéc 4

Nguồn ảnh : https://www.facebook.com/profile.php?id=100014319075504