Hướng dẫn tạm thời người đi qua, đến Đồng Tháp

 Hướng dẫn tạm thời về việc kiểm soát người, phương tiện vận tải hàng hóa từ các địa phương khác đi qua, đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp với những Trường hợp cụ thể như hình. 

Hướng dẫn được ban hành kèm theo Công văn số 2200/CV-BCĐ ngày 25/6/2021 của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp về việc Hướng dẫn tạm thời kiểm soát người, phương tiện vận tải hàng hóa từ các địa phương khác đi qua, đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp

👉 Xem chi tiết Công văn số 2200/CV-BCĐ: tại đây

👉 Tải các biểu mẫu kèm theo :  tại đây.

👉 Cập nhật các thông tin Covid-19 mới nhất Sa Đéc: dongthap.gov.vn

👉 Fanpage Trung tâm bệnh tật Đồng Tháp: www.facebook.com/CDCDT

Hướng dẫn tạm thời người đi qua, đến Đồng Tháp

Hướng dẫn tạm thời người đi qua, đến Đồng Tháp