📰 Lễ tri ân và tôn vinh Làng nghề sản xuất bột Sa Đéc

📰 Theo kế hoạch của UBND thành phố Sa Đéc, Lễ tri ân và tôn vinh Làng nghề sản xuất bột Sa Đéc lần thứ nhất năm 2021 dự kiến được tổ chức vào tháng 8 năm nay theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống tại đường ĐT848 (Cơ sở ẩm thực Làng bột) thuộc ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Làng nghề sản xuất bột Sa Đéc

Trong đó phần Lễ được thực hiện theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống do Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố phối hợp với các ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân xã Tân Phú Đông thực hiện. 

Phần hội là Hội thi làm bánh ngon từ sản phẩm làng bột theo hướng giảm quy mô để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương, do Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố phối hợp đơn vị phối hợp: Uỷ ban nhân dân xã Tân Phú Đông, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố và Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Sông Sen.

Lễ tri ân và tôn vinh làng nghề sản xuất bột Sa Đéc nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, xây dựng, phát triển thương hiệu làng nghề và sản phẩm Làng nghề bột Sa Đéc; gắn với phát triển du lịch, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống, tri ân và tôn vinh Làng nghề sản xuất bột lâu đời của thành phố Sa Đéc.

Người dân tham quan làng bột Sa Đéc

Trúc Nguyên