Chuyển đến nội dung chính

Có thể bạn muốn xem!

Hướng dẫn tự bói bài Tarot để biết lá bài tính cách và linh hồn của mình trên Youtube

Hướng dẫn cách tính bhxh 1 lần mới nhất

Theo luật người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện sau 1 năm dừng đóng BHXH và một số điều kiện khác ( Chưa đủ điều kiện nhận lương hưu ) thì được yêu cầu làm thủ tục nhận BHXH 1 lần. 

Hướng dẫn cách tính bhxh 1 lần mới nhất

Cách tính Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần

Theo Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, thì mức hưởng cho BHXH được tính như sau 

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Theo công thức sau :

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Trong đó  Bbqtl là mức tiền lương đóng hàng tháng được tính bằng cách :

Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) ÷ Tổng số tháng đóng BHXH

Trường hợp BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH bằng với số tiền đã đóng trước đó, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Ví dụ :

Chị Nguyễn Thị B đã làm cho công ty A từ tháng 2/2013 cho tới tới tháng 8/2018. Chị B nghĩ việc từ tháng 9/2018. Tới tháng 10/2019 chị B muốn nhận BHXH 1 lần thì số tiền mà chị được nhận như sau

Ví dụ thời gian đóng bảo hiểm của chị B như sau: 

  • Từ tháng 02/2013 đến tháng 12/2013, mức lương đóng BHXH là: 1.400.000đ 
  • Từ tháng 01/2014 đến tháng 9/2014, mức lương đóng BHXH là: 1.550.000đ 
  • Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014, mức lương đóng BHXH là: 2.300.000đ 
  • Từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2015: Nghỉ không lương, không đóng BHXH 
  • Từ tháng 07/2015 đến tháng 12/2015, mức lương đóng BHXH là: 2.560.000đ
  • Từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2016: mức lương đóng BHXH là: 2.560.000đ 
  • Từ tháng 03/2016 đến tháng 08/2016, mức lương đóng BHXH là: 2.850.000đ

Cách tính: Theo quy định tại Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương của người lao động tới năm 2021 được tính như  sau :

Bảng điều chỉnh tiền lương đóng BHXH tới năm 2021

Vậy số tiền mà chị B sẽ nhận được khi rút BHXH 1 lần :

- Từ tháng 02/2013 đến tháng 12/2013 (12 tháng):

1.400.000 x 12 x 1,08  = 18.144.000 đồng.

- Từ tháng 01/2014 đến tháng 09/2014 (9 tháng):

1.550.000 x 9 x 1,03 = 14.368.500 đồng

- Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 (3 tháng):

2.300.000 x 3 x 1,03 = 7.107.600 đồng

- Từ tháng 07/2015 đến tháng 12/2015 (6 tháng):

2.560.000 x 6 x 1,03 = 15.820.800 đồng

- Từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2016 (02 tháng):

2.560.000 x 2 x 1.00 = 5.1200.000 đồng

- Từ tháng 03/2016 đến tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.850.000 x 5 x 1.00 = 14.250.000 đồng

Tổng thời gian là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

Tổng mức lương đóng BHXH của chị B sẽ là:

18.144.000 + 14.368.500 + 7.107.600 + 15.820.800 + 5.120.000 + 14.250.000 = 74.810.900 đồng

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là:

74.810.900/37 = 2.021.916 đồng

Thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là 01 năm.

Trợ cấp BHXH một lần thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là:

2.021.916 x 1 x 1,5 = 3.032.874 đồng

Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 là 02 năm 01 tháng.

Trợ cấp BHXH một lần thời gian đóng BHXH từ năm 2014 là:

2.021.916 x 2,5 x 2 = 10.109.580 đồng

Tổng số tiền trợ cấp BHXH một lần Chị B được hưởng là:

3.032.874 + 10.109.580 = 13.142.454 đồng

Hy vọng cách tính trên đã hướng dẫn các bạn tự tính được số tiền BHXH 1 lần mà mình sẽ nhận được.

QC

Tài trợ 1