Hướng đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe online

Nhằm tạo thuận tiện cho người dân có thể đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số. Cục Cảnh Sát giao thông đã ra mắt trang website nơi mà người dân có thể thực hiện các thao tác đơn giản để đổi hay đang ký biển số xe online.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số mới :

Đối tượng áp dụng khi cần đổ lại giấy :

Xe cải tạo; thay đổi màu sơn; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách hoặc xe đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe hoặc đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định hiện hành; Biển số bị mờ, hỏng.

Bước 1: Chuẩn bị

  • Giấy tờ của chủ xe đang sử dụng
  • Giấy đăng ký xe theo mẫu: Mẫu tờ khai
  • Giấy chứng nhận hay biển số xe
  • Giấy chứng nhận cải tạo trong trường hợp xe đã bị cải tạo

Bước 2:  Khai báo và nộp hồ sơ có 2 cách nộp hồ sơ xin đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe

Cách 1: Cá nhân chuẩn bỉ hồ sơ như bước1 và nộp hồ sơ xin đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại cơ quan đăng ký xe nơi cư ngụ hay có trụ sở của cơ quan. Xe cải tạo hay thay đổi màu sơn cần thông báo và được xác nhận từ cơ quan đăng ký xe trước khi nộp hồ sơ.

Ngoài ra người dân có thể nộp đơn online tại địa chỉ : http://csgt.vn:8888/Home/FormNopHoSo/45 để yêu cầu đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe. Tại đây, người dân cần điền đầy đủ thông thi và chuẩn bị các giấy tờ mà cơ quan yệu cầu.

Hướng đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe online

Sau khi hoàn thành thủ tục, nộp lệ phí đổi lại giấy các bạn sẽ nhận được giấy hẹn để lấy giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số mới.