Vòng quanh Đồng Tháp qua những bước tranh vẽ

 Cùng tham quan Đồng Tháp qua những bước vẽ của tác giả Đỗ Minh Hải (fb.com/minhainet), những địa điểm quen thuộc đối với người dân Đồng Tháp.


Bờ kè Sa Đéc

Cầu cái sơn 3

Đường quốc lộ 80 Sa Đéc

Làng hoa sa Đéc

Cầu hang Sa Đéc


Góc đường lê thị riêng và lê thị hồng gấmBến phà Sa Đéc