Cách tắt màn hình mà máy tính vẫn chạy trên Windows

Trong khi bạn đang bận một tác vụ, hay đang tải một file nào đó mà bạn muốn tắt màn hình máy tính, laptop nhưng những tác vụ đang có trên máy của mình vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt màn hình máy tính nhưng máy vẫn hoạt động trên Laptop và máy tính bàn.

Tại máy tính và laptop các bạn nhấn phím tắt Windows + X,  sau đó các bạn chọn mục Power Option.

Mục Power and sleep, các bạn nhấn vào Additional power settings, tại cửa số tiếp theo các bạn chọn Choose what closing the lid does.Phần này nếu trên máy bàn thì chỉ có phần Pluggin in, nhưng trên laptop sẽ có thêm phần On Battery. 

Để tắt màn hình nhưng máy vẫn hoạt động thì mục When i close the lid các bạn chọn "do nothing" thay cho Sleep.

Theo mặc định trên máy tình thì sau 5 phút bạn không hoạt động thì máy tính hay laptop sẽ tự động tắt màn hình. Nếu bạn muốn chỉnh thời gian tắt sớm hơn hay không bao giờ tắt màn hình các bạn có thể làm như sau :

Cũng tại mục Additional power settings, các bạn chọn "Choose when to turn off the display". Tại đây, các bạn có thể lựa chọn thời gian tự động tắt màn hình như mong muốn hay chỉnh never để không bao giờ tắt màn hình.

Chúc các bạn thành công.