Đánh số trang theo nghị định số 30/2020-NĐ-GP trên Word

 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách định dạng văn bản và đánh số trang theo nghị định số 30/2020-NĐ-GP trên Word dễ dàng và nhanh chóng.

Định dạng văn bản theo nghị định số 30/2020-NĐ-GP

Đầu tiên khi đã đánh xong văn bản, các bạn định dạng lai font chữ và cỡ chữ theo thông số : Time New Roman và cỡ chữ là từ 13 -> 14.

Bước tiếp theo là tiến hành định dạng các đoạn văn bản, các bạn bôi đen tất cả văn bản sau đó các bạn nhấn tiếp chuột phải và tại mục Paragragh tại mục General các bạn chỉnh theo thông số : 

Định dạng văn bản theo nghị định số 30/2020-NĐ-GP

Algiment chọn : Justified

Outline level : Body text

Special : First line

By : 1cm hoặc 1.27 cm

Spacing 

Before : 6pt

After : 6pt

Use spacing :  Singel ( Đối đa là 1,5 line)

Sau khi xong các bạn nhấn Ok là được.

Cách đánh số trang văn bản theo nghị định số 30/2020-NĐ-GP

 Nghị định số 30/2020-NĐ-GP quy định số trang nằm trên đầu trang giấy, căn giữa, cỡ chữ 13 đến 14 và kiểu chữ là đứng và không hiển thị số trang ở trang đầu tiên.

Cách trình bài số trang văn bản theo nghị định số 30/2020-NĐ-GP

Đầu tiên các bạn nhấn vào Insert chọn mục Page Number tiếp theo chọn Top of page sau đó các bạn chọn định dạng trang ở giữa và để không hiển thị số trang ở trang đầu tiên, các bạn tick vào Different First Page.

Chúc các bạn thành công