Chuyển đến nội dung chính

Bài viết mới nhất

Đăng ký thẻ xanh và di chuyển nội địa bằng ứng dụng Y Tế HCM

Lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021-2022 của 63 tỉnh thành

Cập nhật mới nhất thông tin tựu trường và khai giảng của 63 tỉnh thành trong năm học 2021-2022, hiện đã có nhiều tỉnh thành cập nhật thời gian tựu trường và hình thức học tập dự kiến.

Thời gian tựu trường năm học mới 2021-2022 của các tỉnh thành trên cả nước :

lịch tựu trường năm học 2021-2022