Cách shipper đăng ký test Covid-19 miễn phí tại Thủ Đức

 Thành phố Thủ Đức hỗ trợ cho các shipper công nghệ xét nghiệm miễn phí (từ 24/09/2021 đến 30/9/2021, Từ 6h sáng đến 18h chiều) cho các shipper đang hoạt động giao hàng tại thành phố Thủ Đức. Các shipper có thể đăng ký xét nghiệm và nhận kết quả xét nghiệm trực tuyến.

Cách shipper đăng ký test Covid-19 miễn phí tại Thủ Đức

Fanpage Chính quyền Thành Phố Thủ Đức : facebook.com/ChinhquyenThanhPhoThuDuc

Cách đăng ký xét nghiệm trực tuyến cho các shipper ở Thủ Đức :

Các shipper tại Thủ Đức có thể truy cập 1 trong 2 website để đăng ký xét nghiệm Covid-19 tại Thủ Đức 

 https://vnkm.yte.gov.vn

https://vietnamkhoemanh.vn

Sau khi truy cập 1 trong 2 trang website, các shipper chọn Đăng ký xét nghiệm > Đăng ký xét nghiệm cá nhân > Nhập số điện thoại của shipper, sau đó sẽ có mã otp gửi về, shipper nhập mã vào ô :

Cách đăng ký xét nghiệm trực tuyến

Các shipper chọn địa điểm và thời gian test phù hợp cho mình, tiếp tục các shipper cần khai báo y tế và sẽ nhận đươc mã QR cá nhân.

Cách đăng ký xét nghiệm trực tuyến 1

Cách đăng ký xét nghiệm trực tuyến 2

Cách đăng ký xét nghiệm trực tuyến 3

Kết quả xét nghiệm của các shipper sẽ được cập nhật ngay trên website https://vnkm.yte.gov.vn.

Các shipper có thể tra cứu thông tin xét nghiệm tại “Tra cứu lịch sử xét nghiệm” bằng số điện thoại mình đã đăng ký : https://vnkm.yte.gov.vn/xetnghiem/test

Cac shipper khi đến xét nghiệm cần tuân thủ 5K, đem theo giấy tờ tùy thân và mã đăng ký xét nghiệm.

Số điện thoại hỗ trợ 24/7 : 19006688

Chúc các shipper thành công.