Chu Pa Pi Mô Nha Nhố là gì ?

 Bạn đang lướt xem video trên Tik Tok, Youtube hay Facebook thì một đoạn video thường ở nước ngoài xuất hiện, người trong video đang trêu đùa người khác và khi bị phát hiện thì người này sẽ nói Chu Pa Pi Mô Nha Nhố (Chupapi Munyayo/Muñañyo). Vậy ý nghĩa của chúng là gì ?

Chu Pa Pi Mô Nha Nhố (Chupapi Munyayo/Muñañyo) là gì ?

Chu Pa Pi Mun Nha Nhố là gì ?

Theo định nghĩa từ Urban Dictionary vào tháng 1/2021 thì Chupapi Munyayo/Muñañyo là tiếng Tây Ban Nha và nếu dịch sang tiếng Anh là Chupapi Munyayo và nếu dịch ra tiếng Việt thì nó rất là bậy. Ý nghĩa của từ này là "bú c*c tôi đi, ôi! Thôi nào!".

Từ "Chupa" trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Bú c*c" trong khi từ "papi" có nghĩa là Cha hay Ba va từ Munyayo có nghĩa là "thôi nào" hay "làm điều đó đi"

Tuy nhiên một số bản dịch khác thì từ Munyayo/Muñañyo là một từ vô nghĩa trong tiếng Tây Ban Nha.

@jaykindafunny8 người đã tạo ra từ này đã đăng một video giải thích cách đánh vần từ đó trên Tik Tok. 

Nói tóm lại từ Chu Pa Pi Mu Nha Nhố (Chupapi Munyayo/Muñañyo) là một từ được bịa ra từ @jaykindafunny8 khi làm các video để troll người khác trong các video của anh.

Ngoài ra, từ này ý nghĩa của nó không được tốt vì thế các bạn đừng sử dụng chúng nhé.