Cách xem máy tính, laptop có đủ điều kiện phần cứng để nâng cấp lên Windows 11

Windows 11 hiện đang là phiên bản Windows mới nhất từ Microsoft, nhiều người dùng muốn nâng cấp lên phiên bản Windows 11 mới này nhưng không biết máy tính hay laptop của mình có đáp ứng được yêu cầu phần cứng không ? Bài viết này sẽ hướng dẫn các tự kiểm tra xem laptop hay máy tính của mình có nâng cấp được lên Win 11 hay không bằng ứng dụng PC Health Check từ Microsoft.

Cách xem máy tính, laptop có thể nâng cấp lên Windows 11 hay không ?

Tải PC Health Check từ Microsoft

Để tải được PC Health Check, các bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft và đăng ký Windows Insider.

Nếu chưa đăng ký tài khoản Microsoft bạn có thể đăng ký 1 tài khoản mới tại đây : https://signup.live.com/signup?lcid=1033&wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1632307338&rver=7.0.6738.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3a%2f%2faccount.microsoft.com%2fauth%2fcomplete-signin%3fru%3dhttps%253A%252F%252Faccount.microsoft.com%252F%253Frefp%253Dsignedout-index%2526refd%253Dwww.google.com&lc=1033&id=292666&lw=1&fl=easi2&mkt=en-US&lic=1&uaid=f74569cf1f5943e481edc41c189bbf9e

Sau khi đã đăng ký thành công, các bạn tiến hành đăng ký tài khoản Microsoft mình vừa tạo với chương trình Windows Insider bằng cách:

Truy cập đường dẫn : https://insider.windows.com/en-us/for-developers/. Sau đó nhấn vào "Register" sử dụng tài khoản bạn vừa tạo mới hay tài khoản sẳn có của bạn là được.

Cách đăng ký Windows Insider

Cách sử dụng sử dụng PC Health Check

Sau khi đăng ký thành công, các bạn truy cập : https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewpchealth để tải ứng dụng PC Health Check.

Các bạn chọn phiên bản phù hợp với máy tình hay laptop của mình để tải về.

tải ứng dụng PC Health Check

Bạn có thể xem phiên bản PC Health Check nào phù hợp với máy tính hay laptop của mình bằng cách :

1. Nhấn vào Start

2. Gõ About và nhấn vào About

3.  Xem trong mục About phần : System Type của máy bạn :

cách xem System Type của máy tính, laptop

- Nếu “Windows 10 Home in S mode”, thì bạn chọn the S mode download.

- Nếu “64-bit operating system”, thì bạn chọn the 64-bit download.

- Nếu “32-bit operating system” thì bạn chọn  the ARM or 32-Bit download.

Bạn chọn đúng phiên bản phù hợp, tải về và cài đặt như các phần mềm khác. Sau khi cài đặt xong, các bạn mở ứng dụng lên và chọn "Check Now", chờ một chút phần mềm sẽ báo cho bạn máy tính hay laptop của bạn có thể cập nhật lên Windows 11 hay không.

Kiểm tra phần cứng máy tính laptop có đủ điều kiện nâng cấp lên Windows 11

Nếu xuất hiện thông báo màu vàng và dòng chữ "This PC doesn't currently  meet Windows 11 requirements" thì có nghĩa là máy bạn không thể đáp ứng được điều kiện để cập nhật lên Windows 11. Bạn có thể kéo xuống thông báo và xem phần nào trên máy của mình không đáp ứng được yêu cầu.

Kiểm tra phần cứng máy tính laptop có đủ điều kiện nâng cấp lên Windows 11 1

Nếu xuất hiện thông báo màu xanh với dòng chữ : "This PC can run Windows 11" là máy bạn đủ điều kiện để nâng cấp lên Windows 11.

Chúc các bạn thành công.