Mã QR cá nhân là gì ?

 Gần đây, các bạn nghe rất nhiều về mã QR cá nhân, vậy mã QR cá nhân là gì, chức năng của mã QR và mã này chứa các thông tin gì.

Mã QR cá nhân là gì ? và ý nghĩa là gì

Mã QR cá nhân là gì ? 

Theo định nghĩa thì mã QR cá nhân là một mã QR code được sinh ra chứa các thông tin định danh cá nhân của người khai báo, và trong tương lai mỗi người sẽ có duy nhất một mã QR cá nhân được dùng chung cho tất cả các ứng dụng phòng chống Covid-19 và khai báo đi đường.

Mã QR cá nhân sẽ chứa các thông tin gì ?

Theo dự kiến thì mã QR cá nhân sẽ là một mã có chứa các chuỗi ký tự được sắp xếp như sau :

Sogiayto(Số giấy tờ) - HoTen(Họ và Tên) - NgaySinh(Ngày Sinh) - LoaiDinhDanh(Loại Định Danh) - QID - EXT.

Ý nghĩa các chuỗi ký tự mã QR cá nhân

Sogiayto(Số giấy tờ) : Sẽ là số chứng minh nhân dân (9 số) hay là căn cước công dân (12 số) của bạn. Được hiển thị đầy đủ hay sẽ được ẩn 6 số đầu. Ví Dụ : ******509

 HoTen(Họ và Tên) : Là tên đầy đủ của bạn. VD : Nguyễn Văn C

NgaySinh(Ngày Sinh) : Sẽ là ngày sinh của bạn. Ví Dụ 1989/3/3

LoaiDinhDanh(Loại Định Danh) : Số 0 là bạn tự khai báo, số 1 là bạn khai giúp người khác.

QID: Đây là mã được cấp bởi QRQG cho người dùng khi đăng ký

EXT: Đây là phần chứa thêm các thông tin mở rộng của người khai báo bao gồm : Số BHYT, số điện thoại, Giới tính, chữ ký điện tử và QID của người khai hộ (Nếu được khai hộ). Ví dụ : 1<GD4877*******<0943******