4 cách giúp bạn đưa ra các quyết định trong các tình huống quan trọng

 Những quyết định khó khăn nhất luộ chứa đầy sự xác suất, và không chắc chắn. Không có cách nào để chúng ta có thể chắc chắn giữa những quyết định khó khăn, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu, phân tích và  cố gắng hết sức để đưa ra quyết định tốt nhất có thể với thông tin chúng ta có. Dưới đây là 4 cách có thể thực hiện để giúp bạn đưa ra quyết định khi gặp các tình huống khó khăn khó khăn:

4 cách giúp bạn đưa ra các quyết định

4 cách có thể giúp bạn quyết định trong các tình huống khó khăn :

Theo sự kiện có sẳn

Đọc thông tin cơ bản thích hợp, lắng nghe các chuyên gia về tình huống mà bạn đang gặp phải. Hãy thử và phân loại bất kỳ cảm xúc của bạn hoặc thành kiến nào về vấn đề mà bạn đang gặp, phân tích thông tin này theo một hướng khách quan nhất có thể. Điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro trong quyết định của bạn.

Xem xét các mục tiêu và nguyên tắc của bạn 

Cho dù đây là tình huống công việc hay cá nhân, bạn phải cân nhắc quyết định này so với mục tiêu tổng thể đã đặt ra của mình. Ví dụ, nếu bạn thích công việc này nhưng bạn lại không thích bạn lãnh đạo của ông ty này, bạn phải hiểu những rủi ro tiếp tục với công ty này hay rời bỏ và tìm một công việc khác, bạn cũng cần suy nghĩ về việc cạnh tranh khi bắt đầu tìm việc mới.

Thảo luận về nó với những người mà bạn tin tưởng 

Điều quan trọng là phải có một nhóm bạn hay những người mà bạn có thể tin tưởng để tham khảo ý kiến cho những quyết định khó khăn, đặc biệt là những người này có thể đưa ra ý kiến mà bạn có thể không muốn nghe. Họ có thể đưa ra một cách giải quyếtmới ảnh hưởng đến cách bạn cân nhắc quyết định và điều quan trọng là đảm bảo bạn suy nghĩ logic trong quá trình ra quyết định của mình.

Đặt thời hạn 

Sự quan trọng của quyết định là đưa ra quyết định, đừng để thời gian, người khác hoặc các sự kiện khác đưa vô tình hay cố ý đưa ra quyết định cho bạn. Ngay cả khi cuối cùng bạn mắc sai lầm trong quyết định của mình, thì tốt hơn là bạn nên mắc lỗi chủ động hơn là bị động.