Cách đăng ký mã QR tổ chức theo chỉ thị 18 tại TPHCM

TP Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 18 về phục hồi kinh tế. Trong đó có yêu cầu các các cơ quan, công ty hay cơ quan phải đăng ký mã QR. Và mã QR được tạo này sẽ được quét bởi khách hàng, người đến giao dịch hay liên hệ công tác.

Cách đăng ký mã QR tổ chức cho cơ quan, doanh nghiệp :

Trên điện thoại hay máy tính, truy cập vào : https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/dangky-donvi-xanh

Cách đăng ký mã QR tổ chức theo chỉ thị 18

Tại đây chủ cơ quan, doanh nghiệp khai các thông tin chính xác về doanh nghiệp của mình, nhớ nhập đúng số điện thoại để nhận được mã OTP.

Sau khi đăng ký thành công, các bạn sẽ chờ phản hồi từ website. Bạn có thể in mã QR này dán tại nơi ra vào hay cách thức nào để người tới liên hệ, công tác có thể quét được.

Cách đăng ký mã QR tổ chức theo chỉ thị 18 1

Trong website còn có mục đăng ký mã QR cá nhân, nhưng nếu bạn đã đăng ký và sử dụng ứng dụng Y Tế HCM thì không cần đăng ký mà có thể dùng mã QR cá nhân đã được tạo trên App Y Tế TPHCM : https://www.langhoasadec.website/2021/09/tai-ang-ky-va-su-dung-ung-dung-y-te-hcm.html

Xem thêm về chỉ thị 18 tại TPHCM : https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/nong-tp-hcm-chinh-thuc-ban-hanh-chi-thi-noi-long-mo-cua-tu-sau-ngay-30-9

Chúc các bạn thành công :