Cách phản ánh căn cước công dân qua dancuquocgia@mps.gov.vn

 Để giải quyết và tiếp nhận các vấn đề quản lý dân cư và làm Căn Cước Công Dân gắn chip mới. Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, bộ Công An), vừa cho ra mắt email và fanpage chính thức để giải đáp các vấn để người dân thắc mắc về việc làm CCCD mới và quản lý dân cư.

Cách phản ánh, kiến nghị về việc làm CCCD gắn chip

Để phản ánh, kiến nghị hay hỏi các thông tin việc làm thẻ CCCD mới, các bạn có thể email tới địa chỉ : dancuquocgia@mps.gov.vn.

Hoặc, truy cập fanpage chính thức tại địa chỉ : https://www.facebook.com/ttdldc

fanpage chính thức tại địa chỉ : https://www.facebook.com/ttdldc

Tại đây, các bạn có thể theo dõi các thông tin mới nhất từ "Trung Tâm Dữ Liệu Quốc Gia Về Dân Cư" và hỏi câu hỏi liên quan bằng việc inbox câu hỏi cho Fanpage :

Cách phản ánh, hỏi đáp về cấp và quản lý Căn cước công dân

Thông tin cho bạn : Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư là đơn vị trực tiếp quản trị, vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Chúc các bạn thành công.