Cách tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca tại Thủ Đức

 Thành phố Thủ Đức đang có chương trình tiêm mũi 1 AstraZeneca cho ai chưa tiêm, và mũi 2 AstraZeneca cho người đã tiêm mũi 1 từ 6 tuần trở lên có thể đến các điểm tiêm cố định tại thành phố Thủ Đức để tiêm vaccine.

36 điểm tiêm vaccine cố định tại Thủ Đức :

TP Thủ Đức tổ chức 36 điểm tiêm vaccine cố định tại 34 phường, trong đó người dân ở phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông tập trung đến điểm tiêm tại phường An Khánh; các phường còn lại mỗi phường bố trí một điểm tiêm. Hai điểm tiêm tại Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện Lê Văn Thịnh tổ chức tiêm cho những người không tiêm được tại các điểm tiêm của phường nếu có ý kiến của bác sĩ khám tại các điểm tiêm theo quy định.

Thông tin từ : https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tp-thu-duc-to-chuc-36-diem-tiem-vaccine-co-dinh-tai-34-phuong-1491881614

Khi đi xin vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân và giấy chứng nhận tiêm mũi 1 (nếu có).