Cách tra cứu quá trình làm thẻ Căn Cước Công Dân gắn chip mới

 Hiện nay, việc làm thẻ Căn Cước Công Dân gắn chip 12 số mới không còn phần biệt thường trú hay tạm trú. Vì thế người dân sinh sống tại các địa phương không cần về nơi thường trú của mình để làm lại CCCD gắn chip mới. Tuy nhiên vì số lượng người làm CCCD gắn chip 12 số mới khá nhiều nên bạn có thể phải chờ một thời gian để có thể nhận được thẻ CCCD gắn chip 12 mới của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể kiểm tra quá trình làm CCCD gắn chip 12 số của mình tới đâu, khi đã nhận được giấy hẹn trả thẻ Căn Cước Công Dân.

Cách tra cứu quá trình làm thẻ Căn Cước Công Dân gắn chip mới qua cổng Dịch vụ Công Quốc Gia.

Trên điện thoại, máy tính các bạn truy cập đường dẫn : https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tra-cuu-ho-so.html.

Cách tra cứu quá trình làm thẻ Căn Cước Công Dân gắn chip mới

Các bạn tiến hành đăng nhập trên trang Dịch vụ Công Quốc Gia, nếu chưa có tài khoản các bạn có thể tiến hàng đăng ký tại đây : https://dangky.dichvucong.gov.vn/register

Sau khi đăng ký, đăng nhập vào tài khoản thành công. Các bạn điền mã hồ sơ - mã hồ sơ là số nằm dưới mã vạch trên giấy hẹn  trả thẻ Căn Cước Công Dân của bạn.

Cách tra cứu quá trình làm thẻ Căn Cước Công Dân gắn chip mới 1

Tiếp theo, các bạn nhập Mã bảo mật * và nhấn Tra cứu là được.

Chúc các bạn thành công.