Cách xóa hình ảnh, thông tin trẻ em trên Google

 Google đã công bố một công cụ mới cho phép cha mẹ và gia đình dễ dàng xóa hình ảnh của trẻ vị thành niên khỏi kết quả tìm kiếm của Google Hình ảnh (Google Image) và Google tìm kiếm (Google search).

Công ty cho biết trong một thông báo: “Chúng tôi biết rằng trẻ em và thanh thiếu niên phải vượt qua nhiều khó khăn và thách thức trên mạng, đặc biệt là khi một bức ảnh về chúng bất ngờ xuất hiện trên internet,” công ty cho biết trong một thông báo.

Điều kiện để xóa ảnh hay nội dung trên Google:

- Phải cung cấp hình ảnh dưới dạng URL ví dụ : www.langhoasadec.website/abc.jpe

- Phải là ảnh "có thể nhận dạng" về trẻ vị thành niên được đề cập, hiện tại phải dưới 18 tuổi. Chức năng mới cũng sẽ xem xét ảnh của trẻ em đã mất trước khi 18 tuổi.

- Trẻ em, thanh thiếu niên hoặc cha mẹ / người giám hộ hợp pháp có thể đưa ra yêu cầu.

Bạn có thể gửi yêu cầu xóa tại đây trên trang web hỗ trợ của Google. Google cho biết các thành viên trong nhóm sẽ xem xét yêu cầu, liên hệ nếu họ cần thêm thông tin và thông báo cho bạn nếu / khi nội dung bị gỡ xuống.

Cách xóa hình ảnh, thông tin trên Google

Cách xóa hình ảnh, thông tin trẻ em trên Google


Link yêu cầu xóa ảnh, thông tin trẻ vị thành niên khỏi Google hình ảnh từ Goolge : https://support.google.com/websearch/troubleshooter/9685456?hl=vi#ts=2889054%2C2889099

Nếu yêu cầu được chấp thuận, "Điều này có nghĩa là những hình ảnh này sẽ không xuất hiện trong tab Hình ảnh hoặc dưới dạng hình thu nhỏ trong bất kỳ tính năng nào trong Google Tìm kiếm", công ty cho biết.

Nếu bạn là phụ huynh, cha mẹ và đang muốn xóa ảnh của bạn khỏi Google Hình ảnh, công ty có các tiêu chí khác nhau, sẽ xem xét xóa ảnh nếu nó chứa thông tin nhạy cảm (như an sinh xã hội hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn) hoặc nếu ảnh không có sự đồng thuận.

Chúc các bạn thành công