Có thể lây Covid-19 từ động vật như chó, mèo sang người không ?

 Coronavirus là một họ virus lớn. Một số loại coronavirus có thể gây bệnh giống như cảm lạnh ở người, trong khi những loại khác gây bệnh cho một số loại động vật, chẳng hạn như gia súc, lạc đà và dơi. Một số loại coronavirus, chẳng hạn như coronavirus ở chó và mèo, chỉ lây nhiễm cho động vật và không lây cho người.

Nguy cơ từ động vật lây lan Covid-19 sang người

Tại thời điểm này, chưa có bằng chứng cho thấy động vật có thể lây COVID-19 cho người. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để xem các loài động vật khác nhau có thể bị ảnh hưởng bởi SARS-CoV-2 hay không và như thế nào.

Covid-19 có thể lây từ người sang động vật không ?

Một số coronavirus lây nhiễm cho động vật có thể lây sang người và sau đó lây lan giữa người với người, nhưng trường hợp này rất hiếm.

Nguy cơ từ người lây Covid-19 sang động vật

Các báo cáo về động vật bị nhiễm SARS-CoV-2 đã được ghi nhận trên khắp thế giới. Hầu hết những con vật này bị nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với những người dương tính với COVID-19, bao gồm chủ sở hữu, người chăm sóc hoặc những người khác tiếp xúc gần gũi. Một số loài động vật được báo cáo bị nhiễm bao gồm:

  • Động vật nuôi tại nhà như:  mèo, chó và chồn.
  • Động vật trong vườn thú và khu bảo tồn, bao gồm một số loại mèo lớn, rái cá và động vật linh trưởng không phải người.
  • Các loại chồn
  • Hươu đuôi trắng hoang dã ở một số bang của Hoa Kỳ.