Hồ sơ Pandora là gì (Pandora Papers) ?

 Vài ngày vừa qua, đã có hơn 11,9 triệu tệp bị rò rỉ từ 14 công ty dịch vụ doanh nghiệp toàn cầu, đã thành lập khoảng 29.000 công ty không hoạt động và quỹ tín thác tư nhân không chỉ ở các khu vực có  hệ thông pháp lý thuế khó khăn mà còn ở các quốc gia như Singapore, New Zealand và Hoa Kỳ, cho các khách hàng trên khắp thế giới.

Hồ sơ Pandora là gì (Pandora Papers) ?

Hồ sơ Pandora là gì (Pandora Papers) ?

Hồ sơ Pandora là một danh sách tiết lộ thông tin và cách những người giàu có, người nổi tiếng, và cả những người đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan điều tra, cách thiết lập các cấu trúc ủy thác nhiều lớp phức tạp để lập kế hoạch thực hiện các việc mua bán bất động sản, trong các khu vực pháp lý, địa lý được quản lý lỏng lẻo cho các mục đích trốn thuế.

Hồ sơ Pandora khác gì với Hồ sơ Panama và Paradise? 

Hồ sơ Panama và Paradise chủ yếu đề cập đến các công ty thường ở nước ngoài do các cá nhân và công ty thành lập. Trong khi đó, cuộc điều tra của Hồ sơ Pandora cho thấy các doanh nghiệp đã tạo ra một vỏ bọc mới ngay tại quốc gia sở tại như thế nào sau khi các quốc gia này buộc phải thắt chặt các công ty được thành lập ở nước ngoài do các lo ngại về rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế.

Pandora Papers đã cho thấy và tiết lộ cách các quỹ tín thác được sử dụng hiệu quả như một phương tiện kết hợp với các công ty được thành lập ở nước nước ngoài với mục đích duy nhất là nắm giữ các khoản đầu tư và tài sản khác của các gia đình doanh nhân và các cá nhân siêu giàu. Các quỹ tín thác có thể được thiết lập ở các thiên đường thuế đã biết như Samoa, Belize, Panama Quần đảo Virgin thuộc Anh, hoặc ở Singapore hoặc New Zealand, những nơi có thuế tương đối tốt, hoặc thậm chí Nam Dakota ở Mỹ, nền kinh tế lớn nhất.

Ủy thác là gì?

Một quỹ ủy thác có thể được hiểu và mô tả là một loại thỏa thuận ủy thác trong đó bên thứ ba, được gọi là người được ủy thác, được nắm giữ tài sản thay mặt cho các cá nhân hoặc tổ chức được hưởng lợi từ nó. Ủy thác thường được sử dụng cho các mục đích lập kế hoạch di sản và lập kế hoạch kế vị. Nó giúp các gia đình kinh doanh lớn củng cố tài sản của họ - các khoản đầu tư tài chính, cổ phần và tài sản bất động sản.

Quỹ tín thác bao gồm ba bên chính: ‘Settlor’ - một bên thiết lập, tạo hoặc tác giả một quỹ tín thác; ‘Người được ủy thác’ - người nắm giữ tài sản vì lợi ích của một nhóm người được đặt tên bởi ‘người định cư’; và "người hưởng lợi" - người mà lợi ích của tài sản được để lại.

Ủy thác không phải là một thực thể pháp lý riêng biệt, nhưng bản chất pháp lý của nó đến từ ‘người được ủy thác’. Đôi khi, ‘dàn xếp’ chỉ định một ‘người bảo vệ’, người có quyền giám sát người được ủy thác, và thậm chí loại bỏ người được ủy thác và chỉ định một người mới.