Lập trình máy tính (computer programming) là gì?

 Thế giới của thế kỷ 21, mọi hoạt động chính điều chạy trên máy tính. Và máy tính chạy trên các chương trình. Hiểu về lập trình máy tính mở ra sức mạnh của hệ thống máy tính - và lập trình mở ra cánh cửa sự nghiệp.

Các chương trình máy tính có nhiêm vụ truyền thông tin tới các thiết bị tính toán. Máy tính sau đó thực hiện các tác vụ dựa trên các hướng dẫn của chương trình. Các chương trình đơn giản yêu cầu máy tính chạy các phép tính, trong khi các chương trình phức tạp hơn có thể chạy trò chơi điện tử, phân tích dữ liệu lớn hoặc lái xe ô tô.

Lập trình máy tính là gì?

Lập trình máy tính (computer programming), còn được gọi là mã hóa, đề cập đến quá trình viết hướng dẫn cho các thiết bị và hệ thống máy tính. Một chương trình máy tính dịch những chỉ dẫn đó sang một ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được.

Lập trình máy tính là gì?

Các lập trình viên máy tính sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để chỉ huy máy tính. Các ngôn ngữ lập trình phổ biến bao gồm Python, JavaScript, Java và ngôn ngữ C.

Ngành công nghiệp công nghệ dựa vào lập trình máy tính để tạo ra các ứng dụng mới sáng tạo cho máy tính. Các lĩnh vực đột phá như học máy và trí tuệ nhân tạo phụ thuộc nhiều vào lập trình máy tính.

Người dùng máy tính tương tác với các chương trình thường xuyên. Ví dụ, trình duyệt web là các chương trình máy tính chuyên dụng. Các chương trình hướng tới người dùng này thuộc loại phát triển giao diện người dùng. Ngược lại, phát triển back-end tạo ra các chương trình cho các tác vụ mà người dùng không nhìn thấy, bao gồm cả giao tiếp máy chủ.

Lập trình máy tính được sử dụng như thế nào?

Các nhà lập trình máy tính đã tạo ra mọi ứng dụng mà máy tính có thể chạy - từ phần mềm chỉnh sửa ảnh đến bộ xử lý văn bản và trình duyệt web. Ngôn ngữ lập trình mở khóa sức mạnh của hệ thống máy tính. Và nếu không có lập trình máy tính, các thiết bị máy tính của chúng ta sẽ không hoạt động.

Ngoài những công dụng của lập trình mà người dùng có thể nhìn thấy được, các ngôn ngữ lập trình còn quản lý mặt ẩn của điện toán. Các chương trình lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu, thực hiện các quy trình bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân và vận hành hệ thống sao lưu bộ nhớ.

Lập trình viên máy tính (computer programmers) làm gì

Các lập trình viên máy tính viết mã bằng các ngôn ngữ thông dụng như JavaScript, Python C ++. Tùy thuộc vào lĩnh vực trọng tâm của họ - phát triển web, phát triển ứng dụng di động, kỹ thuật phần mềm, v.v. - họ sử dụng các ngôn ngữ khác nhau.

Lập trình viên máy tính (computer programmers) làm gì


Các lập trình viên máy tính cần thông thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình. Họ cũng cần biết cách gỡ lỗi và sửa đổi mã. Các lập trình viên thường làm việc theo nhóm.

Quá trình tạo một chương trình rất phức tạp và thường bao gồm các bước như:

1. Khái niệm hóa mục tiêu của ứng dụng

2. Xây dựng bố cục của các phần khác nhau của chương trình

3. Viết mã

4. Gỡ lỗi mã và giải quyết bất kỳ lỗi nào

5. Kiểm tra ứng dụng

6. Phát hành chương trình cho người dùng beta

Các công việc về lập trình máy tính

Nhiều công việc công nghệ đòi hỏi kỹ năng lập trình. Ví dụ, các lập trình viên máy tính, nhà phát triển web, nhà phát triển phần mềm và kỹ sư phần mềm đều sử dụng kỹ năng viết mã thường xuyên.

Theo Cục Thống kê Lao động, mức lương trung bình hàng năm cho các nghề máy tính và công nghệ thông tin là 91.250 đô la vào tháng 5 năm 2020, cao hơn gấp đôi so với mức lương trung bình hàng năm là 41.950 đô la cho tất cả các nghề. Các công việc khoa học máy tính tốt nhất cũng cho thấy mức tăng trưởng trên mức trung bình quốc gia.

Các công việc lập trình máy tính khác bao gồm:

- Quản trị cơ sở dữ liệu (Database administrator)

- Phân tích Hệ thống Máy tính (Computer systems analyst)

- Nhà phân tích bảo mật thông tin (Information security analyst)

- Nhà khoa học dữ liệu (Data scientist)

- Kiến trúc sư mạng (Network architect)

Cách trở thành một lập trình viên máy tính

Các lập trình viên máy tính đạt được kỹ năng viết mã thông qua các chương trình đại học, mã hóa bootcamps và tự học. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để trở thành một kỹ sư phần mềm, nghiên cứu các lựa chọn đào tạo là một nơi tốt để bắt đầu.

Sinh viên cũng có thể đăng ký các khóa học trực tuyến, chương trình chứng chỉ hoặc chương trình đào tạo tập trung vào các ngôn ngữ lập trình cụ thể.

Các lập trình viên tương lai nên cân nhắc điểm mạnh và mục tiêu nghề nghiệp của họ khi chọn ngôn ngữ để học. Các ngôn ngữ lập trình đơn giản nhất có cú pháp đơn giản và có thể cung cấp một điểm khởi đầu để tìm hiểu các ngôn ngữ phức tạp hơn. Lưu ý rằng các con đường sự nghiệp khác nhau yêu cầu các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Lập trình máy tính dùng để làm gì?

Các ngôn ngữ lập trình yêu cầu các hệ thống máy tính thực hiện các tác vụ. Lập trình viên viết mã phần mềm, phần cứng và các ứng dụng khác cho phép mọi người sử dụng máy tính.

Lập trình máy tính có khó không?

Học một ngôn ngữ lập trình đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết và kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ. Tập trung vào một ngôn ngữ lập trình dễ khi mới bắt đầu giúp người mới học nắm vững các kỹ năng lập trình cốt lõi.

Ngôn ngữ nào được sử dụng để lập trình máy tính?

Các lập trình viên máy tính sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm JavaScript, Python, C ++ và Java. Các chuyên gia công nghệ sử dụng các ngôn ngữ khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và lĩnh vực trọng tâm của họ.