Latinx là gì ?

 Thuật ngữ trung lập về giới tính là "Latinx" đã xuất hiện như một từ thay thế dùng để mô tả dân số của người gốc Tây Ban Nha hoặc Latino. Theo một nghiên cứu gần đây từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, 23% người trưởng thành đã xác định là người gốc Tây Ban Nha hoặc Latino có nghe đến thuật ngữ Latinx. Nghiên cứu cũng cho thấy 3% nói rằng họ sử dụng thuật ngữ này.

Latinx là gì ?

Từ này đã được thêm vào Từ điển Merriam-Webster vào năm 2018. Belize Hernandez, từ The Center, một nhóm người ủng hộ cộng đồng LGBTQ cho biết từ này là sự kết hợp giữa giới tính và gốc Latinh của một người.

Hernandez nói: “Latinx sẽ là một cách để nói về danh tính của người Latinidad hoặc Latino, thứ mà hầu hết mọi người coi nguồn gốc Latinh theo một cách mà có thể hòa nhập hơn với dạng giới của họ."

Lázaro Lima, giáo sư Đại học Hunter tại Khoa Nghiên cứu Châu Phi và Puerto Rico / Latinh cho biết thuật ngữ này đã vấp phải nhiều chỉ trích.

Lima nói: “Thuật ngữ này không làm hài lòng mọi người nhưng nó làm hài lòng mọi người theo cách tạo ra khả năng trở thành để những người Mỹ nhận ra sự đa dạng về sắc tộc ở Hoa Kỳ"

Hernandez nói: “Không ai nói rằng bạn không thể nói tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Latinh, không ai có thể hủy lựa chọn đó cho bạn.

Mặc dù từ Latinx vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn, thuật ngữ này xuất hiện trong một phong trào rộng lớn hơn liên quan đến bản dạng giới.