Netizen là gì ? cách để trở thành một Netizen chân chính

Netizen hay còn được gọi là cư dân mạng hoặc công dân mạng. Đây là một từ có nguồn gốc được ghép theo 2 từ tiếng Anh là Internet và citizen (công dân). Nói tóm lại, Netizen , cư dân mạng thường được định nghĩa là một thực thể hay một cá nhân, tập thẻ rất tích cực tham gia vào cộng đồng mạng (online) và người dùng (user), là một thành viên của mạng xã hội, thông qua các hình thức như giao lưu trực tuyến, trao đổi trực tuyến, trò chuyện trực tuyến, liên lạc trực tuyến và các hình thức khác của mạng xã hội.

Netizen là gì ? cách để trở thành một Netizen chân chính

Thuật ngữ này cũng có thể bao hàm sự quan tâm trong việc cải thiện Internet, đặc biệt là liên quan đến việc mở trong truy cập mạng và tự do ngôn luận. Trong tiếng Anh, cư dân mạng cũng thường được gọi là cybercitizens tức cư dân ảo, cộng đồng ảo trong đó có ý nghĩa như nhau.

Yếu tố quyết định để trở thành một Netizen

Nói chung, bất kỳ cá nhân nào có quyền truy cập internet đều có khả năng trở thành một Netizen. Ở thế kỷ 21, mọi người có thể kết nối với hầu hết thế giới thông qua mạng toàn cầu.

Có một sự phân biệt rõ ràng giữa Netizen (cư dân mạng  )và những người trực tuyến để sử dụng internet. Cư dân mạng hay Netizen thường được mô tả là một cá nhân tích cực tìm cách đóng góp vào sự phát triển của internet. Họ không phải là những cá nhân lên mạng vì lợi ích cá nhân, mà thay vào đó, họ tích cực tìm cách làm cho internet trở thành một nơi tốt hơn.

Một thuật ngữ được sử dụng để phân loại những người sử dụng internet không đóng góp tích cực vào sự phát triển của internet là "người ẩn nấp" hay"lurker". Những người này không thể được phân loại là cư dân mạng, dù họ không tích cực gây hại cho internet, nhưng họ cũng không đóng góp gì để phát triển không gian mạng internet. 

Netizen ở Trung Quốc

Trong tiếng Quan Thoại, các thuật ngữ wǎngmín (tiếng Trung giản thể: 网民; tiếng Trung phồn thể: 網民; Wade – Giles: wang3-min2, nghĩa là "cư dân mạng" hoặc "dân mạng") và wǎngyǒu (tiếng Trung giản thể: 网友; tiếng Trung phồn thể: 網友; Wade –Giles: wang3-you3, nghĩa đen là "net friend" hoặc "net mate") là những thuật ngữ thường được sử dụng cho "người dùng internet" và thường từ tiếng Anh netizen được sử dụng bởi các phương tiện truyền thông bằng tiếng Anh ở Trung Quốc để gộp cả hai thuật ngữ  này, dẫn đến sự xuất hiện thường xuyên của từ Netizen trên các phương tiện truyền thông khi đưa tin về Trung Quốc Nhất là các dạng thông tin về giải trí, thường xuyên hơn nhiều so với việc sử dụng từ này tại các nơi khác trên thế giới.

Cách làm một Netizen chân chính:

Trên Internet hiện nay có rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, vì thế trước bất cứ thông tin nào các netizen cần phải tìm hiểu và chia sẻ các thông tin hữu ích tới người khác. Cùng theo đó, tôn trọng ý kiến của người khác cũng là một cách thể hiện mình là một một Netizen văn minh, lịch sự. Luôn lắng nghe và xây dựng một cộng đồng Internet văn minh, bổ ích là một nhiệm vụ của Netizen chân chính cần làm.