Nhiễm xuyên miễn dịch (breakthrough infection) là gì ?

 Nhiễm xuyên miễn dịch (breakthrough infection) là gì ? từ chia sẻ của bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm - thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1.

 Nhiễm xuyên miễn dịch (breakthrough infection) là gì ?

Nhiễm xuyên miễn dịch (breakthrough infection) là gì ?

1. Vi sinh vật tấn công vào con người gây bệnh ít nhiều, nặng nhẹ tuỳ thuộc vào sức đề kháng  hay còn gọi là sức miễn dịch dễ hiểu hơn là hàng rào miễn dịch.

2. Vi sinh vật có 3 đường tấn công vào cơ thể người: 

- Hô hấp: khó né , nên lây rất nhanh

- Tiêu hoá: ăn uống , dễ né hơn một chút 

- Qua da, qua đường máu, rất dễ phòng

Tất cả các khu vực vi sinh vật có thể tấn công đều có hàng rào miễn dịch có sẵn bảo vệ 

3. Hàng rào miễn dịch có thể không chuyên biệt hay rất chuyên biệt

- Không chuyên biệt là bao vây vi sinh vật ngay lập tức, báo về trung tâm chuẩn bị sản xuất loại chuyên biệt nếu không nó mạnh quá và cho những lần sau.

- Chuyên biệt hốt một phát đa số vi sinh vật sẽ ngất ngư. Chuyên biệt từ đâu mà có, do những lần trước mắc bệnh rồi hết, do chích ngừa 

Cho nên mới thấy con nít bệnh vặt quài khi qua “đốt” không bệnh nữa

Người chích ngừa rồi sẽ bệnh nhẹ hơn vì hàng rào miễn dịch đã có

NHƯNG nếu hệ thống miễn dịch của con người thông minh như vậy sao vi sinh vật nó vẫn tồn tại và thách thức chúng ta?

4. Vi sinh vật vì bản năng sinh tồn nó cũng rất thông minh, nghĩ ra nhiều chiêu đối phó: 

- Phát tán con cháu trước khi triệu chứng để con người khó né 

- Cho phép người lành mang trùng: cộng sinh để nhân giống và phát tán

- Ngủ đông: đặc biệt của nhóm herpes vi rút, sau khi tấn công con người rút vào cứ, chờ sau này bung ra làm nguồn lây. Thủy đậu và zona là hình ảnh quá thông minh này.

VÀ nhiễm xuyên miễn dịch: con người đã có miễn dịch nhưng nó vẫn gây bệnh để phát tán giống nòi

5. Nhiễm xuyên miễn dịch là gì 

- Đã có kháng thể nhưng vẫn mắc bệnh.

- Kháng thể có được từ vaccin hay từng mắc bệnh 

6. Nhiễm xuyên miễn dịch có lợi hay có hại cho ai

- Có lợi cho cộng đồng con cháu của nó vì vậy nó mới nghĩ ra ( chứ không phải như con người có khi nghĩ là toàn cái có hại cho con nít )

- Có lợi cho người bênh: vì đó là 1 lần kích ứng miễn dịch, gần như tất cả mọi người đúng nghĩa nhiễm xuyên miễn dịch đều nhẹ, không biết và tăng thêm 1 lần miễn dịch.

- Không có lợi cho người tưởng mình là nhiễm xuyên miễn dịch: chích ngừa chưa đủ, chưa bệnh mà tưởng đã bệnh ( bữa nào bàn vụ này trên livestream) nhưng nếu bệnh nhẹ, phát hiện sớm thì rồi cũng hết.

- Rất có lợi với dân làm bệnh nhiễm vì thỉnh thoảng lại tăng cường miễn dịch 

- Không có lợi cho cộng đồng yếu ớt, đối tượng nguy cơ mà chưa được bảo vệ  VÌ nhiễm xuyên miễn dịch vẫn lây bệnh cho người khác

Facebook chính thức của bác sĩ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009370694566