PSAT là gì?

 PSAT là một bài kiểm tra dành cho học sinh trung học để chuẩn bị cho các kỳ thi khác.

PSAT là gì?

PSAT là viết tắt của Preliminary Scholastic Aptitude Test. Đây là một kỳ thi định kỳ dành cho học sinh trung học để chuẩn bị cho kỳ thi SAT, một kỳ thi tiêu chuẩn hóa được yêu cầu ở nhiều bang trước khi học đại học.

PSAT là gì?
Ảnh: Getty

Theo trang web của College Board, bài kiểm tra được thực hiện trong thời gian 2 giờ 45 phút, với 60 phút cho môn đọc, 35 phút cho phần viết và ngôn ngữ, và 70 phút cho môn toán, theo trang web của College Board.

Các tiểu bang yêu cầu SAT là Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Michigan, New Hampshire, Rhode Island và Tây Virginia. PSAT là một bài kiểm tra khởi động hoặc luyện tập chung trước cho kỳ thi SAT.

Có các hình thức khác nhau của PSAT, được đưa ra ở các thời điểm khác nhau trong quá trình của 1 học sinh 

- PSAT 8/9 được cấp cho học sinh lớp 8 hoặc năm thứ nhất của trường trung học.

- PSAT 10 được cấp cho học sinh năm thứ hai trung học.

PSAT / NMSQT là viết tắt của National Merit Scholarship Qualifying Test, và sinh viên có thể tham gia vào năm thứ hai . Bài kiểm tra này có thể giúp học sinh nhận được Học bổng National Merit, từ đó sẽ giúp họ trang trải về tài chính cho những nỗ lực đại học trong tương lai.

Theo College Board, người thiết kế PSAT, PSAT 8/9 đóng vai trò là cơ sở cho sự sẵn sàng vào đại học. Hai phiên bản khác của PSAT được sử dụng để kiểm tra sự tiến bộ của học sinh trong suốt trường trung học.

PSAT không bắt buộc, nhưng thường được khuyến khích làm bài thi sơ bộ cho SAT hoặc ACT.

PSAT được chấm điểm như thế nào?

PSAT được tính điểm trong hai phần: đọc và viết, và toán.

+ Đối với PSAT 8/9, phạm vi điểm là 240-1440.

+ PSAT 10 và PSAT / NMSQT có dải điểm từ 320-1520.

Tổng điểm được tính bằng cách kết hợp điểm của các môn đọc, viết và toán. Có một số điểm chuẩn nhất định dựa trên kết quả: học sinh lớp 8 sẽ đạt khoảng 390 môn đọc và viết và 430 môn toán, trong khi học sinh lớp 9 thi PSAT 8/9 sẽ kiếm được khoảng 410 môn đọc và viết và 450 môn toán.

PSAT 10 và PSAT / NMSQT có các điểm chuẩn khác nhau, dao động từ 430-460 đối với đọc và viết và 480-510 đối với môn toán.

Theo College Board, điểm trung bình trên PSAT 8/9 cho giai đoạn 2020-2021 là 835 đối với lớp 8 và 892 đối với học sinh THPT năm nhất.

Điểm trung bình trên PSAT 10 và PSAT / NMSQT cho năm 2020-2021 là 959 đối với THPT năm hai và 1044 đối với THPT năm cuối.