Sự khác biệt giữa chủng tộc và sắc tộc là gì?

 Mọi người thường sử dụng các thuật ngữ chủng tộc và dân tộc thay thế cho nhau nhưng có thể không biết rằng chúng không có nghĩa giống nhau.

Cả hai thuật ngữ đều được sử dụng để phân loại các phần của dân số, nhưng khi nào bạn nên sử dụng từng thuật ngữ này?

Sự khác biệt giữa chủng tộc và sắc tộc là gì?
Ảnh Getty

Chủng tộc là gì?

Chủng tộc đề cập đến các đặc điểm thể chất của một người, hình dáng bên ngoài của họ. Nói theo một cách khác, nó có thể được sử dụng để mô tả những đặc điểm mà bạn được thừa hưởng từ Cha, Mẹ của mình.

Chủng tộc cũng hẹp hơn nhiều so với sắc tộc, chủng tộc chỉ dựa trên các thuộc tính vật lý và sinh học tương tự của một người.

Merriam-Webster định nghĩa chủng tộc là "một loại nhân loại có chung những đặc điểm cơ thể đặc biệt nhất định."

Điều này bao gồm các đặc điểm liên quan đến sinh học và liên kết với các đặc điểm thể chất của một người. bao gồm kết cấu tóc, màu da và các tùy chọn khác cụ thể hơn.

Tuy nhiên, những người có nước da tương tự hoặc các đặc điểm thể chất khác có thể được định nghĩa là các chủng tộc khác nhau.

Sắc tộc là gì?

Sắc tộc đề cập đến bản sắc văn hóa của một người. Nó cũng có thể được định nghĩa là một cái gì đó bạn đã học được chứ không phải được sinh ra đã có nó. Sắc tộc có xu hướng rộng hơn nhiều so với chủng tộc, dựa trên biểu hiện văn hóa và nơi xuất xứ của một người.

Bởi vì sắc tộc có xu hướng là một thuật ngữ rộng hơn nhiều để mô tả danh tính của một người, nó thường được sử dụng để phân loại các nhóm người.

Điều này phụ thuộc vào biểu hiện và nhận dạng văn hóa của một người như thuật ngữ được sử dụng. Một số điểm chung bao gồm nguồn gốc chủng tộc, quốc gia, bộ lạc, tôn giáo, ngôn ngữ hoặc văn hóa.

Cách sử dụng từ chủng tộc và sắc tộc chính xác?

Đôi khi khi điền vào mẫu nhận dạng hoặc khi mô tả một người, bạn sẽ được yêu cầu xác định theo chủng tộc và / hoặc sắc tộc. Các hình thức chính phủ, như điều tra dân số, yêu cầu về chủng tộc và sắc tộc của một người như một cách để có được cấu trúc gen tốt nhất của dân số đất nước.

Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề đi kèm với một trong hai thuật ngữ. Mọi người có xu hướng mơ hồ về số lượng danh mục họ phù hợp. 

Ai đó có thể thuộc chủng tộc một đặc điểm nhưng lại thuộc chủng tộc khác, cũng như rất khó để đánh dấu vào ô thích hợp cho những người thuộc nhiều chủng tộc hoặc sắc tộc khác nhau.

Tuy nhiên, mọi người giống nhau nhiều hơn là họ khác nhau. Bộ gen người, 99,9% DNA của mọi người đều giống nhau.