Cách sử dụng tính năng hạn chế mới trền nền tảngTwitch

 Twitch một nền tảng phát trực tuyến video đặc biệt về game, đã tiết lộ một bộ công cụ mới trong tuần này nhằm ngăn chặn hành vi gây thù hận và các hành vi quấy rối khác. Các tính năng mới này trên Twitch được nhiều người mong đợi cho phép người sáng tạo và người kiểm duyệt có thể kiểm soát tốt hơn cuộc trò chuyện trên Twitch bằng cách cho phép họ loại trừ người dùng dựa trên những user chưa xác minh số điện thoại và email của tài khoản của họ.

tính năng hạn chế mới trền nền tảngTwitch

Twitch cũng đang cố gắng hạn chế việc đăng ký nhiều tài khoản bằng 1 số điện thoại. Mặc dù người dùng vẫn có thể xác minh tối đa năm tài khoản với cùng một số điện thoại, nhưng nếu một tài khoản bị cấm, thì tất cả các tài khoản khác được gắn với số điện thoại đó cũng sẽ bị cấm. Quy tắc tương tự cũng áp dụng trên toàn kênh: Người phát trực tuyến và những người kiểm soát (Mods) của họ có thể cấm tất cả các tài khoản được liên kết với số điện thoại hoặc địa chỉ email cùng một lúc.

Cách sử dụng các tính năng bảo mật mới của Twitch 

Những công cụ này cung cấp cho người sáng tạo và mod của họ nhiều tùy chọn linh hoạt dựa trên xác minh để kiểm soát quyền truy cập vào trò chuyện. Đây là cách thiết lập chúng.

Cài đặt mặc định cho các tính năng mới là “tắt”. Dưới đây  là cách để bật tính năng mới này trên Twitch 

Đối với chủ kênh: Các bạn có thể truy cập các tính năng mới trong Trang tổng quan(Dashboard)> Cài đặt(Settings)> Kiểm duyệt(Moderation)

Với các kiểm duyệt viên(mod) có thể truy cập chúng qua Trò chuyện(Chat)> Quản lý cài đặt kiểm duyệt(Manage Moderation Settings)

Chọn các hạn chế của bạn: Các tính năng mới cho phép bạn chọn các cấp độ của người dùng trên kênh của mình. Xác minh điện thoại và email có thể được yêu cầu đối với các users theo điều kiện:

- Tất cả các tài khoản

- Người lần đầu tiên chat trên kênh Twich

- Người dùng có các tài khoản có thời gian đăng ký mới dưới: 1 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng

- Người dùng đang heo dõi có thời gian đăng ký mới dưới: 10 phút, 30 phút, 1 giờ, 6 giờ, 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc 3 tháng

Trường hợp có thể miễn trừ: Nếu bạn muốn miễn trừ một số tài khoản với các tính năng mới, bạn cũng có thể thực hiện điều đó. 

- Tài khoản VIP

- Người đăng ký

- Người điều hành

Những điều người dùng cần biết về các công cụ bảo mật mới của Twitch 

Nếu bạn thấy tài khoản của mình bị khóa chat trong cuộc trò chuyện của người phát trực tiếp, rất có thể chủ kênh đã bắt đầu sử dụng các tính năng an toàn mới này. 

Đây là những gì bạn có thể làm. 

+ Xác minh tài khoản của bạn: Nếu tài khoản của bạn không được xác minh bằng số điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu kết nối di động khi cố gắng sử dụng chat trong kênh. 

+ Bạn sẽ chỉ cần xác minh một lần. 

+ Bạn không thể xác minh tài khoản Twitch bằng điện thoại cố định hoặc VOIP, Nhưng bạn vẫn có thể xem các luồng.