Tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQ-CP

 Hiện nay Bảo Hiểm Xã Hội TPHCM đã ra mắt cổng thông tin để tra cứu : CÔNG KHAI THÔNG TIN HƯỞNG HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP, cho những người đã nộp đơn hưởng hỗ theo nghị quyết 116/NQ-CP.

Cách tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQ-CP :

Trên điện thoại, máy tính các bạn truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/cong-khai-thong-tin-huong-ho-tro-theo-nghi-quyet-so-116nqcp.aspx

Tiếp theo, các bạn nhập Mã số BHXH Họ tên * của mình, có thể chọn nhập tên là có dấu hay không dấu.

Tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQ-CP

Sau đó nhấn vào "Tôi không phải là người máy" và nhấn tra cứu.

Kết quả hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQ-CP sẽ hiện ra giống bản bên dưới.

Tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQ-CP 1

Chúc các bạn thành công