Cách bật/tắt trình duyệt web riêng tư (Private) trên Safari

 Khi bạn sử dụng trình duyệt web riêng tư, Safari sẽ không lưu lại lịch sử tìm kiếm của bạn, các trang bạn truy cập hoặc thông tin tự động điền của bạn. 

Cách bật trình duyệt web riêng tư (Private) trên Safari

Để bật trình duyệt web riêng tư trong Safari, mở Safari và chạm và giữ nút Tab. Một menu sẽ xuất hiện và bạn có thể chạm vào riêng tư (Private) để mở tab riêng tư của mình đã mở gần đầy, hoặc nhấn vào Tab riêng tư mới. 

Cách bật trình duyệt web riêng tư (Private) trên Safari

Khi bạn bật trình duyệt web riêng tư, các nút điều hướng sẽ thay đổi từ màu xanh lam sang màu trắng trong chế độ tối, và từ màu xanh lam sang màu đen trong giao diện sáng. Bạn cũng sẽ thấy giải thích về duyệt web riêng tư ở đầu màn hình. Giờ đây, bạn có thể truy cập một trang web mà không cần phải xóa lịch sử duyệt hoặc tìm kiếm trong Safari. 

Cách tắt trình duyệt web riêng tư (Private) trên Safari

Để tắt duyệt web riêng tư, hãy chạm và giữ lại nút Tab rồi nhấn vào Tab. Bạn có thể biết rằng bạn đã tắt duyệt web riêng tư vì các nút điều hướng chuyển lại màu xanh lam. 

Cách tắt trình duyệt web riêng tư (Private) trên Safari