Cách thêm đường bị thiếu trên Google Maps

Google maps là một ứng dụng chỉ đường tuyệt vời, bạn có biết bạn có thể tự thêm vào Google Maps những con đường chưa được cập nhật trên đây, Xem hướng dẫn cách thực hiện nhé

Cũng giống như việc thêm một địa điểm bị thiếu, bất kỳ ai cũng có thể thêm những con đường bị thiếu trên bản đồ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ được chấp nhận ngay. Google sẽ xác minh rằng phần bổ sung của bạn là chính xác trước khi công khai. 

Bạn có thể thêm địa điểm trên bất kỳ trình duyệt web Truy cập trang web Google Maps : https://www.google.com/maps, lựa chọn hay tiềm kiếm khu vực mà bạn muốn thêm đường

Nhấn vào biều tưởng 3 dấu gạch ngang ớ góc trái bên trên của website, chọn “Chỉnh sửa bản đồ” từ thanh bên. Tiếp theo, chọn “Thêm hoặc sửa đường”.

Cách thêm đường bị thiếu trên Google Maps

Sử dụng chuột của bạn để di chuyển bản đồ và nhấp vào “Thêm đường” khi bạn đã tìm thấy địa điểm.

Đầu tiên, nhập tên của con đường bị thiếu và chọn loại đường. Sau đó bấm dọc theo tuyến đường để vẽ đường. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn “Xem lại và gửi”.