Hoạt động cụ thể và Danh sách cấp độ dịch tại các phường thuộc TP Thủ Đức

Ngày 19/11, UBND Thành phố Thủ Đức ban hành Công văn số 7059 về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Nhằm đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thủ Đức hoạt động trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chỉ đạo như sau:

1. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thực hiện thí điểm kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021 và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động:

Đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố).

- Thời gian hoạt động: kết thúc trước 22 giờ 00 hàng ngày.

Hoạt động cụ thể theo từng cấp độ dịch, cụ thể tại TP Thủ Đức:

Đối với phường được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1 và cấp độ 2:

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới.

Đối với phường được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 3:

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn, uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Đối với phường được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 4:

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn, uống tại chỗ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2021 như sau:

Danh sách cấp độ dịch tại các phường thuộc TP Thủ Đức

Cập nhật ngày 26/11/2021

Cấp độ 1 Màu Xanh

An Lợi Đông, Long Phước, Phú Hữu, Phước Long A, Bình Thọ, Linh Đông Tam Bình

Cấp độ 2 màu Vàng 27 phường 

Thảo Điền ,Thủ Thiêm,Phước BìnhTam Phú, Linh Chiểu, An Khánh, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Hiệp Phú, Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Trường Thạnh, Bình Chiểu, , Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Trường Thọ)

Nguồn : https://www.facebook.com/ChinhquyenThanhPhoThuDuc/posts/198374972468994

Danh sách cấp độ dịch tại các phường thuộc TP Thủ Đức

Cấp độ 1 (Màu Xanh)

Gồm 11 phường :

 1. An Lợi Đông
 2. Thảo Điền
 3. Thủ Thiêm
 4. Long Phước
 5. Phú Hữu
 6. Phước Bình
 7. Phước Long A
 8. Bình Thọ
 9. Tam Phú
 10. Linh Chiểu
 11. Linh Đông

Cấp độ 2 - Màu vàng

Gồm 23 phường:

 1. An Khánh
 2. An Phú
 3. Bình Trưng Đông
 4. Bình Trưng Tây
 5. Cát Lái
 6. Thạnh Mỹ Lợi
 7. Hiệp Phú
 8. Long Bình
 9. Long Thạnh Mỹ
 10. Long Trường
 11. Phước Long B
 12. Tăng Nhơn Phú A
 13. Tăng Nhơn Phú B
 14. Tân Phú
 15. Trường Thạnh
 16. Bình Chiểu
 17. Tam Bình
 18. Linh Tây
 19. Linh Trung
 20.  Linh Xuân
 21. Trưởng Thọ
 22. Hiệp Bình Phước
 23. Hiệp Bình Chánh

Nguồn và thông tin bài viết được cập nhật từ Fanpage Thành Phố Thủ Đức : https://www.facebook.com/ChinhquyenThanhPhoThuDuc