Chưa tiêm vaccine có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 20 lần theo Nghiên cứu từ Bộ dịch vụ Y tế bang Texas

 Một nghiên cứu ở Texas cho thấy những người không được tiêm chủng vaccine có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao hơn 20 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ, việc này cung cấp thêm bằng chứng ủng hộ việc tiêm chủng trên nước Mỹ.

Chưa tiêm vaccine có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 20 lần theo Nghiên cứu từ Bộ dịch vụ Y tế bang Texas

Thông tin tham khảohttps://www.dshs.texas.gov/immunize/covid19/data/Cases-and-Deaths-by-Vaccination-Status-11082021.pdf

Nghiên cứu do Bộ Dịch vụ Y tế Bang Texas (Texas Department of State Health Services) công bố hôm thứ Hai đã xác định rằng 81,3% trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 xảy ra ở những người không được tiêm chủng. Trong khi đó, 5% số ca tử vong này xảy ra ở những bệnh nhân được tiêm chủng một liều và 13,7% liên quan đến những bệnh nhân được tiêm chủng đầy đủ.

Trong khoảng thời gian đó, những người chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 40 có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn 55 lần so với những người ở cùng độ tuổi và được tiêm đủ 2 mũi. Trong số những người từ 75 tuổi trở lên, những người không được tiêm phòng có nguy cơ tử vong cao gấp 12 lần.

Những người không được tiêm chủng cũng có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn 13 lần so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Hơn 7 trong số 10 người bị nhiễm bệnh chưa được tiêm chủng, so với 19,3% người đã được tiêm chủng 1 mũi và 8,4% người đã được tiêm chủng 2 mũi.

Việc phân tích các báo cáo từ các phòng thí nghiệm, giấy chứng tử và cơ quan đăng ký tiêm chủng của tiểu bang kéo dài từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 1 tháng 10 và kết luận rằng người dân ở Texas có nguy cơ nhiễm COVID-19 hoặc chết vì vi-rút cao hơn bốn đến năm lần trong bối cảnh sự lây lan của vi-rút có khả năng lây truyền cao là biến thể delta so với các chủng trước đây.

Trong khoảng thời gian đó, những người không được tiêm phòng có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn 45 lần và nguy cơ tử vong liên quan đến COVID-19 cao gấp 40 lần. Khoảng 85% những người chết vì COVID-19 chưa được tiêm chủng.

Dữ liệu ở Texas phù hợp với nghiên cứu trước đây chứng minh hiệu quả của vắc xin chống lại vi rút, bao gồm cả từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Dữ liệu từ CDC công bố vào tháng trước cho thấy, những người không được tiêm chủng có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 11 lần và có khả năng xét nghiệm dương tính với vi rút cao hơn 6 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ.

Với khoảng 66,5 phần trăm tổng dân số tiểu bang đã từng tiêm ít nhất một liều thuốc, Texas dường như phù hợp với tỷ lệ toàn quốc là 67,5 phần trăm.