Danh sách 32 trạm y tế phường xã để liên lạc về Covid-19 và Vaccine ở Thủ Đức

 Thành phố Thủ Đức vừa cập nhật danh sách, số điệ thoại của 32 trạm y tế phường xã trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Cho việc để người dân liên lạc, và được hướng dẫn về công tác y tế, tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm COVID-19. Vaccine tiêm ngừa.

Danh sách tên và số điện thoại liên lạc 32 trạm y tế phường xã trên địa bàn thành phố Thủ Đức

Danh sách khu vực 1:

Danh sách khu vực 1:

Danh sách khu vực 2:

Danh sách khu vực 2:

Danh sách khu vực 3:

Danh sách khu vực 3:

Hình ành từ fanpage Chính Quyền Thành Phố Thủ Đức : fb.com/ChinhquyenThanhPhoThuDuc