Đơn vị album tương đương - Album-equivalent unit là gì?

Đơn vị album tương đương được dịch từ Album-equivalent unit, đây là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành công nghiệp âm nhạc để chỉ mức tiêu thụ album và các giá trị khác tương đương có nó. Theo công thức mới, đơn vị album tương đương  bao gồm hoạt động truyền dữ liệu trực tiếp và tải nhạc kỹ thuật số, tính ngoài doanh số của album. 

Đơn vị album tương đương - Album-equivalent unit là gì?

Doanh số bán hàng kỹ thuật số của Hoa Kỳ đề cập đến doanh số bán Album đơn lẻ ở Hoa Kỳ. Doanh số tuần hiện tại sẽ được đăng sau tên nghệ sĩ và với tổng số được bán kể từ khi phát hành. Các đĩa đơn phát hành trước đây có doanh số bán hàng thực không được tính vào các tổng số này.

Billboard 200 có nghĩa là gì?

Billboard 200 là bảng xếp hạng những album có đơn vị album tương đương được bán tốt nhất ở Mỹ mỗi tuần, kết hợp giữa doanh số bán hàng thực, TEA và SEA.

Cách tính đơn vị album tương đương - Album-equivalent unit

TEA, SEA và SPS là gì?

+ TEA có nghĩa là theo dõi các album tương đương. TEA được tính bằng cách cộng tất cả doanh số bán bài hát từ một album và chia cho 10. Như vậy, cứ 10 lượt tải xuống bài hát từ cùng một album tương đương với 1 đơn vị album.

+ SEA có nghĩa là phát trực tuyến các album tương đương. SEA được tính bằng cách cộng tất cả các luồng âm thanh bài hát được phát từ một album. Tổng số phát trực tuyến trả phí được chia cho 1.250 và tổng số phát trực tuyến miễn phí chia cho 3.750. Do đó, 1.250 luồng cao cấp hoặc 3.750 luồng miễn phí từ cùng một album tương đương với 1 đơn vị album.

+ SPS có nghĩa là bán hàng thật cộng với phát trực tuyến