Hướng dẫn thủ tục đổi thẻ từ ATM sang thẻ ATM gắn chip mới tại ngân hàng

 Theo quy định mới từ đây tới ngày 31/12/2021, người đang sử dụng thẻ từ ATM nên đổi sang thẻ ATM gắn chịp để có thể tiếp tục sử dụng, rút tiền sau ngày 31/12/2021.

Đây là thông tin dựa theo thông tư số : 19/2016/TT-NHNN từ ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, vì thế nếu có thơi gian rãnh bạn nên làm thủ tục để tiến hành đổi từ ATM thẻ từ sang thẻ ATM gắn chíp để sử dụng mà không gặp khó khăn.

Link xem thông tư số 19/2016/TT-NHNNhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-41-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-19-2016-TT-NHNN-quy-dinh-hoat-dong-the-ngan-hang-403899.aspx

Vì thể ATM gắn chip mới có khả năng bảo mật tốt hơn so với thẻ từ ATM củ, giúp bảo vệ người sử dụng trước những tình huống lợi dụng bởi kẻ xấu. 

Cách đổi từ ATM thẻ từ sang ATM gắn chip tại ngân hàng nhanh nhất.

Hiện nay, có nhiều trang web hướng dẫn các bạn thực việc việc đổi online. Nhưng thực sự các làm này không khả thi, vì khi đổi từ thẻ từ ATM sang thể ATM gắn chip các nhân viên tại ngân hàng cần đối chiếu, giải thích và bạn cần ký tên một số giấy tờ cần thiết trong quá trình làm mới thẻ ATM của mình.

Vì thế, các tốt nhất là bạn đến thẳng ngân hàng đang sử dụng của mình. Tại bộ phận tiếp tân, các bạn nói muốn làm thủ tục đổi thể từ ATM sang thẻ ATM gắn chip. Sau đó nhân viên sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách làm, thời gian làm trung bình là 15p chưa tính thời gian nếu bạn phải ngồi chờ.

Bạn cần mang theo CCCD/CMND để đổi chiếu, thẻ từ ATM củ bạn không cần đem cũng được, vì khi đổi xong thẻ củ của bạn sẽ không còn dùng được nữa.

Lưu ý: Khi đổi sang thẻ ATM gắn chip mới thẻ số thẻ in trên thẻ ATM sẽ thay đổi, nhưng số tài khoản của bạn vẫn giữ nguyên.

Tùy vào mỗi ngân hàng sẽ có thể thu phí đổi thẻ từ ATM sang thẻ ATM gắn chip hay miễn phí.

Chúc các bạn thành công