OTP là gì?

Các websites và ứng dụng tiếp tục triển khai các tính năng bảo mật bổ sung để bảo vệ thông tin người dùng và ngăn chặn các tin tặc không mong muốn, một trong đó là sử dụng các mã OTP khi đăng nhập vào tải khoản của mình. Vậy OTP là gì?

OTP là gì?
Ảnh: Getty

OTP là gì và viết tắt của gì?

Bạn có thể đã thấy "OTP" được yêu cầu khi đăng nhập vào ứng dụng email, mạng xã hội hoặc tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình. OTP  là thuật ngữ này là viết tắt của one-time password tạm dịch là "mật khẩu dùng một lần".

Nếu bạn đang đăng nhập vào tài khoản sau một thời gian dài vắng mặt hoặc nếu bạn đang sử dụng một thiết bị lạ, bạn có thể nhận được mã OTP được gửi đến số điện thoại di động hoặc email của bạn. OTP là một bước trong xác thực hai yếu tố.

Xác thực hai yếu tố là gì (two-factor authentication)?

Xác thực hai yếu tố, còn được gọi là xác thực hai bước hoặc xác minh hai bước, là một phương tiện bảo vệ tài khoản trực tuyến.

Khi bạn cần đăng nhập vào một trang web, bạn nhập mật khẩu thông thường  đó là "yếu tố" đầu tiên được sử dụng để xác thực danh tính của bạn.

Sau đó, mật khẩu dùng một lần sẽ được gửi đến điện thoại hoặc email của bạn và OTP đó được sử dụng trên trang tiếp theo để truy cập tài khoản của bạn đó là yếu tố thứ 2. Thay vì OTP, thông tin đăng nhập của bạn có thể yêu cầu bạn giải CAPTCHA hoặc xác nhận thông báo đẩy.

Những trang web nào sử dụng xác thực hai yếu tố?

Rất nhiều trang web đã sử dụng xác thực hai yếu tố. Bạn có thể đã gặp nó trên các trang web có thể lưu trữ thông tin tài chính của bạn, như các dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc các trang web mua sắm.

Google sẽ yêu cầu xác minh hai bước đối với bất kỳ người dùng nào đăng nhập vào Gmail, Google Drive hoặc các dịch vụ khác của Google.

Một đại diện của Google nói với Wall Street Journal rằng tất cả các tài khoản Google sẽ được "đăng ký" xác thực hai yếu tố trước khi kết thúc năm 2022.