2 tính năng mới sắp có trên Play Together

 Play Together sắp cập nhật thêm tính năng quản lý : khách, nhạc nền, ánh sáng, v.v. chỉ trên 1 ứng dụng cùng một lúc. Phần cập nhật này giúp bạn dễ dàng quản lý nhiều thứ trong ngôi nhà của bạn chỉ cần những thao tác đơn giản như thay đổi nhạc nền, kick nhân vật khác khi vào nhà của bạn khi không được phép.

Ảnh từ Play Together

Ngoài ra bạn có thể giới hạn ai sẽ được vào nhà của bạn như : Mọi người, không ai và chỉ bạn bè của bạn và nhiều chức năng mới sẽ có trong phiên bản cập nhật đến

Lưu lại thiết kế nội thất

Với phiên bản mới, bạn có thể lưu lại các thiết kế nội thất của mình thành nhiều bản lưu khác nhau. Việc này giúp bạn có thể lưu lại nhiều thiết kế của mình, và khi cần có thể mở ngay bản lưu đó và phục hồi lại bản lưu đó dễ dàng.

Ảnh từ Play Together

Tính năng mới giúp bạn có nhiều cách để thiết kế bên trong nhà của mình hơn, và bạn có thể lưu chúng bất cứ lúc nào.