Cách di chuyển nhiều ứng dụng một lúc trên Iphone, Ipad

 Đối với những người thích sắp xếp lại các ứng dụng trên màn hình chính iPhone và iPad, bạn có thể muốn biết rằng có một tính năng ẩn nhỏ tiện dụng để di chuyển nhiều ứng dụng cùng một lúc.

Với tùy chọn này, bạn có thể dễ dàng di chuyển nhiều ứng dụng từ màn hình này sang màn hình khác hoặc vào một thư mục, giúp việc tổ chức và quản lý trở nên dễ dàng. Cùng xem hướng dẫn nhé :

Cách thực hiện chuyển nhiều ứng dụng một lúc trên Iphone, Ipad:

1. Nhấn và giữ một ứng dụng bất kỳ để làm cho tất cả các ứng dụng của bạn trong đang lung lay, giống như cách bạn di chuyển hoặc xóa một ứng dụng.

Cách di chuyển nhiều ứng dụng một lúc trên Iphone, Ipad

2. Sử dụng một ngón tay, hãy kéo ứng dụng đầu tiên mà bạn muốn di chuyển khỏi vị trí ban đầu của nó.

Cách di chuyển nhiều ứng dụng một lúc trên Iphone, Ipad 1

3. Với ngón tay thứ hai, hãy nhấp vào các biểu tượng ứng dụng khác mà bạn muốn di chuyển vào ngăn xếp của mình, trong khi vẫn giữ ngón tay đầu tiên trên ứng dụng đầu tiên.

Cách di chuyển nhiều ứng dụng một lúc trên Iphone, Ipad 2

Mỗi ứng dụng bạn đã nhấn sẽ được xếp chồng lên với ứng dụng đầu tiên bạn kéo. Bạn có thể gán toàn bộ vào một thư mục hoặc kéo nó sang một trang màn hình mới.

Chúc các bạn thành công