Cách kích hoạt dịch vụ SLLĐT cho phụ huynh và học sinh

 VNEDU là một tổ hợp bao gồm các website và các phần mềm hỗ trợ cung cấp công cụ quản lý học sinh để phụ huynh và nhà trường có thể theo dõi việc học của con em mình. Phụ huynh có thể đăng ký sử dụng VNEdu tại trường hay thông qua giáo viên chủ nhiệm của con mình.

Đối với Giáo Viên, sau khi phụ huynh đã đăng ký dịch vụ SLLĐT VNEdu thì các giáo viên có thể đăng ký và kích hoạt để sử dụng VNEDU theo hướng dẫn bên dưới.

Cách đăng ký, kích hoạt dịch vụ SLLĐT cho phụ huynh học sinh

Để phụ huynh học sinh có thể nhận được kết quả học tập, cũng như nhận các thông báo của nhà trường về con em mình hoặc các thông báo khác; hệ thống hỗ trợ chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ SLLĐT cho phụ huynh học sinh.

Đối tượng sử dụng chức năng này gồm:

  1. Admin viễn thông tỉnh/thành.
  2. Admin nhà trường.
  3. Giáo viên chủ nhiệm.

Để sử dụng chức năng này ta thực hiện như sau:

Với Admin viễn thông tỉnh/thành: Từ màn hình Desktop, vào mục Start/Sổ liên lạc điện tử/Đăng ký gói cước.

Với Admin nhà trường và Giáo viên chủ nhiệm: Từ màn hình Desktop, vào mục Start/Quản lý nhà trường/Sổ liên lạc điện tử/Đăng ký gói cước.

Khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện:

Chú ý: Với Admin nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thì mục chọn huyện và trường sẽ không hiển thị. Tại giao diện này ta chọn khối và lớp, hệ thống sẽ hiển thị danh sách học sinh của lớp đã chọn. Để cập nhật thông tin cho học sinh có phụ huynh đăng ký sử dụng dịch vụ SLLĐT, ta chọn học sinh và click  ở cột “Sửa”, khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:

Tại đây, ta cập nhật thông tin của phụ huynh học sinh như: Họ tên, số di động, địa chỉ Email… và gói cước mà phụ huynh học sinh đăng ký sử dụng. Sau đó click 

Chú ý: khi phụ huynh học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ SLLĐT thì:

Phụ huynh có thể xem kết quả rèn luyện và học tập của con em mình trên trang https://tracuu.vnedu.vn/so-lien-lac/ bằng cách nhập mã học sinh của con em mình và click tìm kiếm.

Nếu phụ huynh có Email và đăng ký gói cước SLLĐT hỗ trợ gửi Email thì ngoài việc nhận thông tin qua di động, phụ huynh có thể Xem thông tin trả về qua cả Email.

Nguyên nhân Phụ Huynh, Học Sinh không tra được điểm dù đã đăng ký VNedu :

Nguyên nhân ở đây có thể do nhà trường chưa thực hiện công bố điểm tổng kết để phụ huynh tra cứu. Khi đó, màn hình tra cứu sẽ hiển thị như sau:

Để cấu hình Quản trị nhà trường vào chức năng sổ Tổng kết trên màn hình và chọn mục cấu hình:

Sau đó tích chọn các học kỳ của năm học cần công bố và bấm Cập nhật

Khi đó, màn hình tra cứu của phụ huynh sẽ hiển thị như sau:


Hình ảnh và nội dung hướng dẫn từ : https://vnedu.vn/.

Bài viết hay