Cách xin giấy phép xây dựng mới trực tuyến ở Thủ Đức

 Thành Phố Thủ Đức đã cho phép xin giấy phép xây dựng trực tuyến, dành cho các công trình xây dựng mới và cần xin giấy phép tại Thủ Đức. Bài viết sẽ hướng dẫn các chuẩn bị để xin  giấy phép xây dựng trực tuyến đúng cách.

Cách xin giấy phép xây dựng trực tuyến ở Thủ Đức

Chuẩn bị hồ sơ đề xin giấy phép xây dựng mới.

Chuẩn bị hồ sơ theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP được ban hành vào ngày 3/3/2021 của Chính Phủ. Bản vẽ phải theo khổ giấy A3 để thuận lợi trong biệc scan thành file PDF và đính kèm khi gửi hồ sơ online.

Tham khảo, tải mẫu bản vẽ tại : https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1J0RTpdmlN6fL4WlLSdb0Q0-6n_Un0s2L?usp=sharing

Tham khảo Nghị định 15/2021/NĐ-CP tại : http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202756

Cách nộp, tra cứu và giải quyết hồ sơ xin giấy phép xây dựng trực tuyến

- Bước 1: Truy cập website nộp hồ sơ trực tuyến tại : https://cpxd-tpthuduc.tphcm.gov.vn/;

- Bước 2: Tại trang chủ website, chọn " Nộp hồ sơ cấp phép xây dựng";

- Bước 3: Chọn loại hồ sơ theo nhu cầu của người cần nộp;

- Bước 4: Điền đầy đủ và chính xác thông tin của chủ đầu tư, thông tin thửa đất.... Và tất cả thông tin có đánh dấu * là bắt buộc phải nhập.

- Bước 5 : Tải lên tất cả hồ sơ được yêu cầu (Theo thành phần hồ sơ quy định tại mục 1)

- Bước 6: Chọn hình thức nhận kết quả trực tiếp hay qua bưu điện.

- Bước 7: Nhấn "Gửi hồ sơ' để hoàn thành.

Cách tra cứu hồ sơ đã nộp :

Sau khi nộp hồ sơ, các bạn có thể tra cứu lại thông tin hồ sơ tại : https://cpxd-tpthuduc.tphcm.gov.vn/tra-cuu-ho-so., nhập mã hồ sơ để tra cứu

Sau khi giấy phép đã được ký, người nộp đơn sẽ nhận được tin nhắn qua điện thoại hay email để thanh toán trực tuyến qua cổng.

Khi đã thanh toán thành công, các bạn sẽ nhận được hồ sơ bằng cách mình đã chọn khi nộp hồ sơ.