Cách xóa định dạng bảng trong Excel

 Khi bạn chèn một bảng vào excel của mình, Excel sẽ tự động áp dụng một số định dạng nhất định cho bảng của bạn. Nếu bạn muốn giữ cho bảng của mình trơn tru và đơn giản, bạn có thể xóa định dạng của nó. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện.

Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này ngay cả khi bạn đã áp dụng định dạng tùy chỉnh của riêng mình cho bảng của mình.

Xóa định dạng bảng trong Excel

+ Để bắt đầu xóa định dạng bảng, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel.

+ Trong bảng tính của bạn, hãy nhấp vào bất kỳ ô nào trong bảng của bạn.

+ Ở trên cùng, trong menu của Excel, hãy nhấp vào tab “Thiết kế bảng” (Table Design).

Trên tab “Thiết kế bảng”, trong phần “Kiểu bảng” (Table Styles), hãy nhấp vào tùy chọn “Thêm” (More) , biểu tượng mũi tên xuống với một đường ở đầu.

Trong menu “Thêm” mở ra, hãy nhấp vào “Xóa” (Clear).

Mẹo: Để nhanh chóng khôi phục định dạng bảng của bạn, hãy nhấn Ctrl + Z (Windows) hoặc Command + Z (Mac).

Chúc các bạn thành công.